NONVIOLENTA ESTE ARMA CELOR PUTERNICI

  Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între elevi şi între profesori-elevi, iar raporturile de forţă sau felul în care în care se manifestă conduitele ofensive sunt elemente determinante în înţelegerea fenomenului. Aşadar, folosirea noţiunii de „violenţă” se va referi la orice comportament al cărui scop est prejudicierea sau distrugerea victimelor. Pentru crearea unui climat de pace şi bună înţelegere în şcoală este necesară cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă, iar aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui plan operaţional de prevenire şi intervenţie adecvat. Proiectul acesta are rolul de a asigura suportul necesar profesorilor, elevilor şi părinţilor acestora în combaterea oricărei forme de violenţă care ar putea periclita buna desfăşurare a activităţilor şcolii.

Denumire fisierDimensiune
NONVIOLENTA ESTE ARMA CELOR PUTERNICI361.42 KB