Rose

Ne gasiti si pe facebook la adresa:
https://www.facebook.com/ROSECTRN/

"POTENȚIAL, OPORTUNITATE, TENACITATE LA C.T. RADU NEGRU"
Acronim: POT la C.T. Radu Negru

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R I/146 din 27.06.2017, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Colegiul Tehnic ,,Radu Negru" Galați a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 686 326,25 pentru implementarea subproiectului "Potențial, oportunitate, tenacitate la C.T.Radu Negru" - POT la C.T. Radu Negru.

Obiectivul general al proiectului:

Creşterea şanselor de reuşită şcolară a elevilor din învăţământului liceal prin
îmbunătăţirea serviciilor educaţionale facilitând tranziţia către învaţământul terţiar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Implicarea a 250 de elevi, anual,în implementarea unui program de activităţi extrașcolare în scopul scăderii ratei de părăsire timpurie a şcolii cu 3% în fiecare an şcolar,în perioada 2017 – 2021.

OS2. Ameliorarea climatului educaţional prin utilizarea învăţării formale şi non-formale pentru îmbunătăţirea procentului de promovare a 250 de elevi anual, cu cel puţin 3% la sfârşit de an şcolar, in intervalul anilor 2017 – 2021.

OS3. Diversificarea ofertei curriculare prin planuri remediale, de consiliere şi de sprijin pentru 250 de elevi, anual, în vederea creşterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu minim 10% în perioada 2017 – 2021.

Denumire fisierDimensiune
Descriere proiect ROSE la C T Radu Negru227.79 KB
Formular de date31.54 KB
Invitatie de participare59.12 KB
Termeni de referinta90.87 KB
Invitatie315.28 KB
Invitatie de participare-CT RADU-NEGRU GALATI147.84 KB
Cerere de oferta pachet alimentar65.58 KB
Cerere de oferta transport69.2 KB
Cerere de oferta45.91 KB
Invitatie de participare35.85 KB