Curriculum Vitae

Pavel Rusu

Informatii personale

Nume: Pavel Rusu

Adresa: Blvd. Dunarea nr. 96, bl. E19, ap. 9, cod 800669, Galati, Romania

Adresa email: pavel.rusu@radu-negru.ro

Telefon: +40 (0)742 177 432

Data nasterii: 21.07.1952

 

Experienta profesionala

Perioada si functia:

septembrie 2010-prezent - director adjunct Grupul Scolar "Radu Negru"

1994-prezent - profesor de chimie

Functia ocupata in prezent: director adjunct Grupul Scolar "Radu Negru"

Activitati si responsabilitati principale:

 • coordonarea procesului instructiv-educativ
 • sed de catedra chimie
 • responsabil pentru comisiile: P.S.I., securitatea si sanatatea muncii, comisia dirigintilor
 • coordonarea activitatii Consiliului reprezentativ al Parintilor
 • coordonarea activitatii educative si extrascolare
 • activitati specifice fisei postului

Numele si adresa angajatorului: Grupul Scolar "Radu Negru", str. Stiintei nr. 119, Galati, Romania

Sectorul de activitate: educatie

1978-1994 - profesor de chimie si fizica

Activitati si responsabilitati principale:

 • sef de catedra chimie si sef de cerc padagogic al profesorilor de chimie Comanesti
 • indrumator practica pedagogica
 • membru in consiliul de coordonare a activitatii profesorilor de chimie Bacau, Valea Trotusului
 • diriginte

Numele si adresa angajatorului: Scoala Generala nr. 5 Comanesti, jud. Bacau

Sectorul de activitate: educatie

1973-1975; 1971-1972 - profesor suplinitor de fizica si chimie

Activitati si responsabilitati principale:

 • diriginte
 • membru in comisii de lucru

Numele si adresa angajatorului: Scoala Generala Glodenii Gandului, com. Tibanesti, jud. Iasi

Sectorul de activitate: educatie

 

Educatie si formare

Perioada si calificarea/diploma obtinuta:

 • 1982 - Licentiat in fizica-chimie, Facultatea de Fizica, Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi
 • 1975-1981 - Facultatea de Fizica, Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi, specializarea fizica-chimie
 • 1993 - profesor I, gradul didactic I
 • 1987 - profesor I, gradul didactic II
 • 1982 - definitivat
 • 2008 - Atestat dce formare continua a personalului didactic
 • 2008 - Certificat de absolvire pentru ocupatia de formator
 • 2008 - participant la Conferintele CJAP, tema "Agresivitatea in mediul scolar"
 • 2006 - diploma pentru participarea la seminarul "Experimente cu achizitie computerizata de semnale reale pentru lectiile de Stiintele Naturii"
 • 2006 - stagiu de formare Consiliere si orientare
 • 2005 - diploma pentru implicarea in reforma invatamantului romanesc si in diversificarea activitatilor extracurriculare
 • 2004-2008 - diplome pentru sustinerea de activitati didactie in cadrul Centrului de Excelenta
 • 2004 - curs de initiere AeL
 • 2004 - diploma pentru absolvirea cursului de initiere in utilizarea calculatorului
 • 2003 - Formare continua centrata pe scoala
 • 2002 - Metode si instrumente utilizate in evaluarea curenta a performantelor elevilor
 • 2001 - curs formare de mentori - Bacau

Numele si tipul institutiei de invatamant:

 • Centrul Educatia 2000+
 • S.C. Infoeducatia SRL Iasi
 • C.J.A.P., I.S.J. Galati
 • Grupul Scolar "Radu Negru" Galati, C.C.D. Galati
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • C.C.D. Iasi

 

Aptitudini si competente personale

Limba materna: romana

Competente si abilitati sociale: spirit de echipa format in activitatile comisiilor de lucru din cadrul institutiilor de invatamant in care am activat, capacitate de comunicare dobandita in urma activitatilor de indrumare si control ca sef de catedra, sef de cerc pedagogic, memru in Consiliul de coordonare a activitatii profesorilor de chimie, mentor, director adjunct si director de scoala generala

Competente si abilitati organizatorice: leadership dovedit in activitatea de director adjunct de scoala, spirit organizatoric format si dovedit in activitatile premergatoare concursurilor locale, judetene si nationale de chimie, cat si in cadrul activitatii de management scolar

Competente si abilitati tehnice: cunostinte stiintifice si pedagogice foarte bune obtinute in urma cursurilor de specialzare dovedite prin rezultate obtinute cu elevii la examene si concursuri; o buna cunoastere a proceselor de control al calitatii in invatamant; activitate stiintifica

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: utilizarea suitei Microsoft Office