contabil

Anunt organizare concurs post vacant contabil

In data de 08.05.201, ora 09:00, se va organiza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de administrator financiar (contabil) cu studii medii.

Inscrierea candidatilor se va face la secretariatul unitatii

Dosaru de inscriere eva cuprinde urmatoarele:

  • Cerere de inscriere la concurs adresata conducerii unitatii scolare
  • Copie dupa actul de identitate
  • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
  • Copie dupa carmetul de munca, conform cu originalul sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
  • Adeverinta medicala

Nota: Bibliografia de concurs se gaseste la secretariatul unitatii.

Syndicate content