Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL EDUCATIE SI OCUPARE

Liceul Tehnologic “Radu Negru” din Galați anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect in cadrul PEO 2021- 2027 ghidul specific „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi” aprobat ca Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1244/2023. cod smis 302091 Activitatea de selecție a partenerilor privați are la bază următoarele principii: Transparenţa; Nediscriminarea; Tratamentul egal; Eficiența utilizării fondurilor; Legalitate; Trasabilitate.

pdfAnunt_selectie_parteneri_LTRN_c