Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

CONDITII SPECIFICE POSTURI/ORE VACANTE LTRN_2024-2025

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite de Liceul tehnologic ”Radu Negru„ Galați în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în vederea avizării acestora.

Conditii_Specifice_Posturi_ore_LTRN_2024-2025.pdf