COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT An şcolar 2019-2020

   1. Comisia pentru CURRICULUM

Director adjunct – LEON VICTOR Responsabil: DIMA CRISTINA ELENA

Membri: Blîndu Carmen Mihaela, Manolache Irina Aura, Vetrov Carmen Mihaela, Palade Iulian Rus Violeta / Stoleru Rădița – serviciul secretariat Responsabil comisia DIRIGINȚILOR / CONSILIERE ȘI ORIENTARE: DĂNILĂ GABRIELA Membri: diriginții

  2. Comisia pentru EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Responsabil: BLÎNDU CARMEN MIHAELA Membri: Dima Cristina Elena Manolache Irina Dănilă Gabriela Hristache Bogatu – reprezentant C.L. Condrea Alexandru – reprezentant agent economic Janoși Olimpia – reprezentant sindicat Borcea Rebeca – reprezentant elevi Barna Iulia – reprezentant părinți

   3. Comisia pentru DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

Director: ONIŞOR MIRELA Responsabil: GHIONEA DANA ELENA Membri: Ene Steluța, metodist – C.C.D.

   4. Comisia pentru SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Director ONIȘOR MIRELA Responsabil: EFTIMIE SORINA Membri: Dima Cristina – inspector SSM Blîndu Carmen Mihaela – inspector SSM Leon Victor– inspector SSM Vetrov Carmen Mihaela – cadru tehnic PSI Costea Laura – administrator patrimoniu

    5. Comisia pentru CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Responsabil: LEON VICTOR Secretar: Palade Iulian Membri: Scîntee Daniela Zinica – administrator financiar Blîndu Carmen Mihaela – responsabil CEAC Rus Violeta – secretar șef

  6. Comisia pentru PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

  Director: ONIŞOR MIRELA Director adjunct: LEON VICTOR Responsabil: PALADE IULIAN Membri: Janoși Olimpia, Marin Dana Lavinia, Oancă Carmen, Matei Doru, Dolea Nicolaie Petcu Angelica -reprezentant părinți Eftimie Daniela Petronela – reprezentant elevi

   7. Comisia pentru PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil: STAN MARIA Membri: Oancă Carmen, Dănilă Gabriela, Lupea Gabriela, Ene Steluța, Blîndu Carmen Mihaela, Manolache Irina Aura Marciuc Georgiana – reprezentant elevi Stan Viorica – reprezentant părinți

   8. Comisia de ETICĂ

Responsabil: DIMA CRISTINA ELENA Secretar Oancă Carmen Membri: Eftimie Sorina, Manolache Irina Aura, Berechet Ioana, Palade Iulian Costea Laura – reprezentant personal nedidactic și auxiliar Talai Vadim – reprezentant elevi
Director, Prof. Mirela ONIȘOR