AN SCOLAR 2019 – 2020

Președinte – Mânzu Florentina Denisa – clasa a X-a A

Vicepreședinte – Talai Vadim – clasa a XI-a B

Secretar – Oană Alexandru – clasa a X-a B

Membri – Corodean Lucian – clasa a XI-a B

        Dasianu Lucian – clasa a IX-a A

         Niculae Cosmin – clasa a XII-a B


Consilier educativ – STAN MARIA