Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro
Editor's Choice

 

Adresa: Strada Stiintei nr 119, Galați 800170

Telefon: +40 762 207 558

Email Secretariat: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Delegat GDPR

Responsabil GDPR şi publicare imagini conform legislatiei româneşti este ______________

  • Legea nr. 190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
  • Art. 73 Noul cod civil Dreptul la propria imagine
  • Lege 272/2004 Drepturile copilului
  • Art. 74. Atingeri aduse vieţii private - Codul civil
  • Legislaţia referitoare la dreptul persoanelor fără discernământ

 

 

 

 

 

 

 

Editor's Choice

logo Liceul Radu Negru Gala iSuntem la RADU NEGRU - ȘTIINȚESCU GALAȚI

Instituţia educationala este amplasat în partea de nord a municipiului Galaţi care aparţine regiunii S-E a României. Serviciile oferite de şcoala noastră se adresează tinerilor din judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea, având posibilităţi de cazare pentru elevii din alte localităţi.

Actul de naştere al actualului Liceului Tehnologic ” Radu Negru” îl constituie Ordinul nr. 142 al Ministerului Construcţiilor de Maşini, din 13 septembrie 1966, care aprobă înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea „Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini Nr.1„ Galaţi.

Cu o identitate definită prin seriozitatea şi calitatea actului educativ, L.I.C.M. Nr. 1 Galaţi, s-a impus rapid ca unitate reprezentativă pentru învăţământul Tehnic din judeţ şi din regiune.

In anul 1990, denumirea liceului a fost schimbat în „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Nr.2” şi şi-a diverşificat oferta educaţională prin crearea claselor cu profil teoretic, iar 5 ani mai târziu s-a aprobat schimbarea titulaturii în Grupul Şcolar „ Radu Negru” Galaţi (1995).

În anul 2003 şcoala a fost inclusă în proiectul PHARE VET RO 0108.01 – Coeziune economică şi socială ( componenta invăţământ profeşional şi Tehnic ), prin care şcoala şi atelierul au fost reabilitate şi s-au primit echipamente din domeniul mecanic, electric şi electronic pentru dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare.

Revenit la structura sa tradiţională tehnologică, Grupul Şcolar „ Radu Negru” se impune în peisajul liceelor gălăţene ca o instituţie suplă, flexibilă, perfect adaptată solicitărilor publicului şcolar şi exigenţelor pieţei muncii.

De la 1 septembrie 2011 Grupul Scolar ”Radu Negru” prin ordin al ministerului educației a fuzionat prin absorbție cu Colegiul Tehnic „Traian”, devenind Colegiul Tehnic „RADU NEGRU”.

Incepand cu 1 septembrie 2018 Colegiul Tehnic ”Radu Negru” a devenit Liceul Tehnologic ”Radu Negru” .

Arhiva Colegiului Tehnic ”Traian” se află în cadrul  Liceului Tehnologic ”Radu Negru” Galați.

Şcoala oferă instruire în domeniile: teoretic, protectia mediului, electric, electronică şi automatizări, electromecanic şi mecanica. Şcoala are 77 angajaţi din care : 48 cadre didactice; 11 personal didactic auxiliar; 18 personal nedidactic .

Oferta educaţională cuprinde cursuri de formare prin: şcoală profesională, liceu tehnologic, şcoală postliceală şi şcoala de maiştri ; cursuri de zi, seral şi cu frecvenţă redusă.

În anul şcolar 2023-2024, la aceste forme de învăţământ au fost înscrişi 1050 de elevi, cuprinşi în 37 de clase.

Căminul internat are o capacitate de 216 locuri de cazare deservind şi alte şcoli învecinate cum sunt: Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna”, Liceul cu Program Sportiv, Liceul ,,Dumitru Moţoc”, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic ,,Traian Vuia”, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic Carol I, Liceul Tehnologic ,,Paul Dimo”, Şcoala Generală nr. 28. În cămin sunt cazaţi 50 de elevi înscrişi la şcoala noastră.

 
Editor's Choice

Cuprins 

- pentru a vedea documentul pdf complet click aici sau pe imagine -

Glosar

Abrevieri


1.Partea I – CONTEXTPlanul de actiune 2018 2022
Context general
Misiunea şcolii şi viziunea şcolii
Profilul şcolii
Cultura organizaţională
Oferta educaţională
Analiza rezultatelor anului şcolar anterior
Priorităti la nivel naţional
Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local


2. PARTEA a- II-a – ANALIZA NEVOILOR
Analiza mediului extern
Analiza mediului intern
Rezultatele proceselor de autoevaluare
Predare-învăţare
Resurse materiale
Resurse umane
Consilierea şi orientarea vocaţională a elevilor
Parteneriate de colaborare
Resurse financiare
Promovarea imaginii şcolii
Evaluări ale acţiunilor cuprinse in planul operaţional 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Rezumat al aspectelor principale care neceşită dezvoltare


3. PARTEA a-III–a – PLANURI OPERAŢIONALE
Planul operaţional de implementare a priorităţilor şcolii
Planul de asigurere a calităţii
Planul operaţional de formare profesională
Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare
cu întreprinderi şi alţi factori interesaţi – rezumat
Finanţarea planului


4. PARTEA a-IV-a - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE