Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Oferta educationala 2023-2024

   

LICEUL TEHNOLOGIC ”RADU NEGRU” GALAȚI

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ- diplomă absolvent liceul nivel 4

TEHNICIAN ECOLOG Șl PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

Ce înveți?

 • Realizezi teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării

 • Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri pentru poluare a aerului și apei

 • Urmărești factorii de mediu: apă, aer. sol și gradul de poluare al acestora

 • Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate cu programe informaționale și de monitorizare

Care sunt beneficiile tale?

 • Analizezi factorii de mediu: apă, aer. sol, pentru desfășurarea unor activități economice

 • Ai numeroase posibilități de a alege o carieră după absolvire, în domenii înrudite

 • îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică la cei mai importanți agenți economic specializați în protecția mediului

 • Poți consilia beneficiarii pentru obținerea avizelor de mediu

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Ce înveți?

 • Realizezi desene în 2D și 3D cu ajutorul programului AUTOCAD, AUTODESK

 • Propui soluții de proiectare inițiale pentru un produs dat

 • Folosești calculatorul ca instrument de lucru curent

Care sunt beneficiile tale?

 • Utilizezi soft-uri de proiectare într-un mod creativ, eficient

 • Poți obține permisul european de utilizare a calculatorului în domeniul de pregătire-ECDL CAD

 • Cunoștințele, deprinderile dobândite îți permit dezvoltarea profesională pe diferite domenii: construcții, arhitectură, mecanic, electric, electronic

 

ȘCOALA PROFESIONALA - diplomă absolvent școală profesională- nivel 3

SUDOR

Calificarea asigură absolvenților capacitatea de a: executa îmbinări sudate, folosind utilajele și echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică.

STRUNGAR

Calificarea oferă absolvenților competențe de a: executa lucrări de prelucrări prin așchiere pe diferite tipuri de strunguri, pentru obținerea unei game variate de produse, folosind SDV-uri, utilajele și echipamentele specifice tehnologiei de strunjire, indicate în documentația tehnologică.

ELECTROMECANIC NAVE

Calificarea asigură absolvenților cunoștințele teoretice și practice de a: exploata instalații electromecanice navale, întreține și repară mașinile, utilajale și instalațiile navale, aplică prevederile legislației navale, utiliza nomenclatura navală.

 

oferta educationala radu negru