Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Plan de acţiune

Cuprins 

- pentru a vedea documentul pdf complet click aici sau pe imagine -

Glosar

Abrevieri


1.Partea I – CONTEXTPlanul de actiune 2018 2022
Context general
Misiunea şcolii şi viziunea şcolii
Profilul şcolii
Cultura organizaţională
Oferta educaţională
Analiza rezultatelor anului şcolar anterior
Priorităti la nivel naţional
Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local


2. PARTEA a- II-a – ANALIZA NEVOILOR
Analiza mediului extern
Analiza mediului intern
Rezultatele proceselor de autoevaluare
Predare-învăţare
Resurse materiale
Resurse umane
Consilierea şi orientarea vocaţională a elevilor
Parteneriate de colaborare
Resurse financiare
Promovarea imaginii şcolii
Evaluări ale acţiunilor cuprinse in planul operaţional 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Rezumat al aspectelor principale care neceşită dezvoltare


3. PARTEA a-III–a – PLANURI OPERAŢIONALE
Planul operaţional de implementare a priorităţilor şcolii
Planul de asigurere a calităţii
Planul operaţional de formare profesională
Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare
cu întreprinderi şi alţi factori interesaţi – rezumat
Finanţarea planului


4. PARTEA a-IV-a - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE