Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Prezentare proiect ROSE 2015 – 2022

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Rose este un proiect care își propune să reducă abandonul școlar în învațământul secundar si terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.