Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT

  1. Comisia pentru  CURRICULUM

Director adjunct – LEON VICTOR

Responsabil ANDRONIC DANA ELENA

 Responsabil discipline cultură generală ENE STELUȚA

  Membri:  Marin Dana Lavinia, Moșolea Manuela, Chioralia Tudorel, Dănilă Gabriela

  Responsabil  discipline tehnice DIMA CRISTINA ELENA

 Membri:  Oanca Carmen, Manolache Irina Aura, Janoși Olimpia

                             Rus Violeta, Stoleru Rădița – serviciul secretariat

 Responsabil comisia DIRIGINȚILOR / CONSILIERE ȘI ORIENTARE: MARIN DANA LAVINIA

  Membri: diriginții

Comisia pentru  EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

      Responsabil:  BLÎNDU CARMEN MIHAELA

       Membri: Dima Cristina Elena

                      Manolache Irina

                      Dănilă Gabriela

                    Andronic Dana Elena

                       Hristache Bogatu reprezentant C.L.

                      Condrea Alexandru – reprezentant agent economic

                      Janoși Olimpia – reprezentant sindicat

                            Stan George - reprezentant elevi

                            Barna Iulia - reprezentant părinți

 Comisia pentru SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Director STAN MARIA

Responsabil: PALADE IULIAN

Membri:  Dima Cristina - inspector SSM

                Blîndu Carmen Mihaela -  inspector SSM

                Leon Victor– inspector SSM

               Matei Doru - inspector SSM

               Costea Laura – administrator patrimoniu

            

 Comisia pentru CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Responsabil: LEON VICTOR

Secretar: Palade Iulian             

Membri: Scîntee Daniela Zinica – administrator financiar

   Blîndu Carmen Mihaela – responsabil CEAC

   Rus Violeta – secretar șef

 

Comisia pentru PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Director: STAN MARIA

Director adjunct: LEON VICTOR

Responsabil: PALADE IULIAN

Membri: Iordăchiță Gabriela, Zanet Rodica, Manolache Irina Aura, Lupu Liliana, Janoși Olimpia

                Stamate Tincuța -reprezentant părinți

                 Dumitru Raluca - reprezentant elevi