Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR

 An şcolar 2020-2021

 • Comisia pentru ELABORAREA ORARELOR, ORGANIZAREA SERVICIULUI  PE ŞCOALĂ ŞI CIRCULAȚIA CLASELELOR:

Responsabil:  DIMA CRISTINA ELENA

 • orar (liceu zi, seral, prof., postliceală, maiștri): ANDRONIC DANA ELENA
 • orar (liceu frecvență redusă): ENE STELUȚA
 • grafic practică: DIMA CRISTINA ELENA
 • serviciu pe școală: ENE STELUȚA, LAZĂR AURELIA

 

 • Comisia pentru ELABORAREA OFERTEI ŞCOLARE, PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE ȘI RELAŢIA CU MASS-MEDIA:

Responsabil: ENE STELUȚA

  Membri: Oancă Carmen, Manolache Irina Aura, Dănilă Gabriela, Zanet Rodica, Chioralia Tudorel, Iordăchiță Gabriela

 

 • Comisia pentru DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

      Director: STAN MARIA

      Responsabil: ANDRONIC DANA ELENA

      Membri: Marin Dana Lavinia, Zanet Rodica, Gavrilă Alina

      Metodist – C.C.D.

 

 • Comisia pentru VERIFICAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII ŞI A FRECVENŢEI

           Responsabil: DONOSE GABRIELA

          Membri: Marin Dana Lavinia, Rogoza Diana (liceu zi, școala profesională)

                         Dănilă Gabriela, Isaia Cecilia (liceu seral, frecvență redusă, școala postliceală)

                        

 • Comisia pentru ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIN SĂPTĂMÂNA LICEULUI

              Responsabil: BERECHET IOANA

              Membri: Oancă Carmen, Donose Gabriela, Tudor Silvia Georgeta, Chioralia Tudorel, Dănilă Gabriela, Iordăchiță Gabriela

 

  Comisia pentru ELABORAREA PAS

              Responsabil: BLÎNDU CARMEN MIHAELA

              Membri: Stan Maria, Leon Victor, Dima Cristina Elena, Andronic Dana Elena, Rus Violeta, Scântee Dana Zinica

                             

 • Comisia pentru PROTECŢIA SOCIALĂ A ELEVILOR ( Burse sociale şi “Bani de liceu”)

        Responsabil: BERECHET IOANA

 MembriOancă Carmen, Andronic Dana Elena, Marin Dana Lavinia, Blîndu Carmen Mihaela, Tudor Silvia Georgeta

Rus Violeta, Dușa Mariana – laborant,  Anchidin Florentina – contabil

 

 • Comisia pentru “BURSA PROFESIONALĂ’’

        Responsabil: LAZĂR AURELIA

                Membri:  Munteanu Ion, Fotache Sorin Adrian, Palade Iulian, Dima Cristina, Janoși Olimpia, Anchidin Florentina - Contabil

 

 • Comisia pentru REZOLVAREA PROBLEMELOR ELEVILOR CU CERINŢE SPECIALE (CES)

                Responsabil:  IORDĂCHIŢĂ GABRIELA 

       Membri: Manolache Irina Aura, Lungu Ana Daniela, Gavrilă Alina, Lupu Liliana

 

 • Comisia pentru INVENTARIERE ŞI CASARE

      Responsabil: ANCHIDIN FLORENTINA

     Membri: Munteanu Ion, Fotache Sorin Adrian, Palade Iulian, Moșolea Manuela, Zanet Rodica, Costea Laura, Stoleru Rădița, Rus Violeta, Durac Maria

 

 • Comisia pentru ELABORAREA REGULAMENTELOR SCOLARE ȘI ACTUALIZAREA FIŞELOR DE EVALUARE ANUALĂ

   Responsabil: BLÎNDU CARMEN MIHAELA

  Membri: Leon Victor – director adjunct

                 Blîndu Carmen Mihaela - (elaborare și actualizare fișe de evaluare cadre didactice)

                 Rus Violeta    – reprezentant sindicat (elaborare și actualizare fișe de evaluare personal auxiliar + nedidactic)

                Barna Iulia – reprezentant părinți

                Sandu Daniel  – reprezentant elev

 

 • Comisia pentru DISCIPLINĂ

  Responsabil: LEON VICTOR – director adjunct

  Membri: Marin Dana Lavinia, Dănilă Gabriela, Chioralia Tudorel, Rogoza Diana, Andronic Dana Lavinia

                  Rus Violeta –lider sindicat

                  Janoși Olimpia – lider sindicat

                  Costea Laura - administrator patrimoniu

 • Comisia pentru REALIZAREA RAPORTULUI ASUPRA IMPACTULUI SOCIAL DIRECT AL PROGRAMULUI SOCIAL BURSA PROFESIONALĂ, ÎN PROTECȚIE SOCIALĂ

 Responsabil: LAZĂR AURELIA

          Membri: Diriginții claselor

 •  Comisia pentru PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Responsabil: PALADE IULIAN

Membri: Crihană Cosmin, Stoleru Rădița, Rus Violeta, Scântee Dana ZInica, Isaia Cecilia

 • Comisia pentru MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE

   Responsabil: STAN MARIA

  Secretar: Berechet Ioana

  Membri: Ene Steluța, Donose Gabriela, Andronic Dana Elena

 •  Comisia pentru PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil proiecte Erasmus: Oancă Carmen

Responsabil proiecte CAEJ/CAER/CAEN: Manolache Irina

Membri:  Ene Steluța, Chioralia Tudorel, Iordăchiță Gabriela

                             Marciuc Georgiana - reprezentant elevi

                             Stan Viorica - reprezentant părinți