Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic

În cadrul Liceului Tehnologic ”Radu Negru” Galați sunt:

**39 persoane cu statut de cadre didactice;

**12 persoane cu statut de personal didactic auxiliar;

** 21 persoane cu statut de personal nedidactic.